Union Public Service Commission ESE Marks 2019-20

UPSC ESE Marks 2019-20

Union Public Service Commission, Government of India. has published notification for the result of the Engineering Services Examination 2019-20. According to the Public Service Commission by the government of India, the final result of this UPSC ESE Marks 2019-20 was announced on 25.10.2019 on the website also The Engineering Services Examination result reserve list was announced on 15.10.2020. the candidates who have given this Engineering Services Examination 2019-20 they can check the UPSC ESE Marks 2019-20 (Government of India) Marks on the UPSC website also read and download ESE PDF 2020 (Union Public Service Commission) down below.

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), भारत सरकार ने अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2019-20 च्या निकालाची अधिसूचना प्रकाशित केली आहे. ज्या उमेदवारांनी ही अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2019-20 दिली आहे ते यूपीएससी वेबसाइटवर यूपीएससी अभियांत्रिकी सेवा निकाल (भारत सरकार) मध्ये  त्यांचा निकाल अथवा त्यांचे गुण  पाहू शकतात. Union Public Service Commission, Government of India नुसार ह्या अभियांत्रिकी सेवा परीक्षेचा अंतिम निकाल हा 25.10.2019 रोजी UPSC website वर जाहीर करण्यात आला होता.त्याचसोबत ESE PDF 2020 (Union Public Service Commission) राखीव यादीदेखील 15.10.2020, रोजी जाहीर करण्यात आली होती.

Candidates can download there results from here:

UPSC ESE Marks Download

Leave a Comment